Експозицията на слънце01/05/2008

Експозицията на слънце в детска възраст намалява вероятността за развитие на множествена склероза (MS) с почти 60% при хора с идентичен генетичен риск, показаха резултатите от случай-контрола проучване на двойки монозиготни близнаци, публикувани в Neurology (1). Протективният ефект се наблюдава само при двойките от женски пол, посочва мултивариантният анализ. Ретроспективното случай-контрола изследване е проведено при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.