Експозицията на слънце



01/05/2008
Експозицията на слънце в детска възраст намалява вероятността за развитие на множествена склероза (MS) с почти 60% при хора с идентичен генетичен риск, показаха резултатите от случай-контрола проучване на двойки монозиготни близнаци, публикувани в Neurology (1). Протективният ефект се наблюдава само при двойките от женски пол, посочва мултивариантният анализ. Ретроспективното случай-контрола изследване е проведено при 79 двойки близнаци (участници в International Twin Study), от които при единия е диагностицирана MS, а при другия – не. Сред двойките от женски пол е имало три пъти по-често случаи на болен от MS близнак. Пациентите с MS са имали анамнеза за по-малка експозиция на слънце в детска възраст в сравнение със здравите ко-близнаци, като не е бил установен друг индивидуален фактор, който да обясни разликата в заболеваемостта, включително инфекции в детството (като инфекциозна мононуклеоза), възраст на настъпване на менархе (при двойките от женски пол), тютюнопушене или диета (консумация на риба). Експозицията на слънце изглежда, че има защитен ефект срещу MS поради директно влияние на утравиолетовите лъчи върху клетъчния имунен отговор или индиректно посредством продукцията на имунноактивния витамин D”, коментират авторите. International Twin Study е най-големият регистър в Северна Америка на двойки близнаци, от които единият е с диагностицирано сериозно хронично заболяване, включително MS (при множествена склероза конкордантността при монозиготните близнаци е 20%). Сходен протективен ефект на слънчевата светлина бе докладван по-рано и от авторите на случай-контрола проучване в Тасмания (2). Данните от него показват, че хората с анамнеза в детска възраст за експозиция на слънце от два до три часа на седмица имат почти 60% по-малък риск за MS в сравнение с техните връстници, които са излагани на слънце под два часа на седмица. Тъй като протективният ефект на слънчевата експозиция в детството е установен само при двойки близнаци от женски пол, авторите смятат, че най-вероятно той се дължи на витамин D-медиирана полово-специфична имуномодулация. Поради малкия брой на двойките близнаци от мъжки пол, участвали в проучването, този извод трябва обаче да се интерпретира внимателно. Авторите са използвали 9 категории за оценка на степента на слънчева експозиция, като всеки участник е трябвало да отговори дали той/тя са прекарвали повече време навън в детството “през топли дни,” “през студени дни,” “през лятото” “пролетта,” “зимата,” както и дали експозицията на слънце е била за „тен”, „при участие в групов спорт” или „на плаж”. При всяка двойка близнаци е бил изчислен индивидуалният индекс на слъчева експозиция (SI), като резултатите са варирали от +9 до -9. 79-те двойки, които са включени в анализа, са били дискордантни по отношение на най-малко една от 9-те категории. Повечето от анализираните двойки са били от женски пол (83%), родени в северните райони на САЩ (43%) и от европеиден произход (16%). 47% от случаите на MS са били диагностицирани под 30-годишна възраст (диапазонът е варирал от 15 до 50 години). Значими корелации са били установени при следните категории – прекарване на повече време навън „през пролетта” (odds ratio OR 0.25), „през топли дни” (OR 0.40), „за тен” (OR, 0.40) или „на плаж” (OR 0.42). Като цяло, участниците с анамнеза за по-кратка експозиция на слънце (по-ниска стойност на SI) са имали повишен риск за MS в сравнение с ко-близнака си. Всяко увеличаване на SI с една единица е било свързано с редукция на вероятността за MS с 25% (р=0.004). Използвани източници: 1. Islam T., Gauderman W., Cozen W. et al. Childhood sun exposure influences risk of multiple sclerosis in monozygotic twins. Neurology 2007, 69:381-388 www.neurology.org 2. van der Mei I. , Ponsonby A., Dwyer , T. et al. Past exposure to sun, skin phenotype, and risk of multiple sclerosis: case-control study. BMJ 2003;327:316 www.bmj.com