Децата на възраст под една година01/05/2008
Децата на възраст под една година, които живеят в близост до източници на дизелови изпарения, имат два пъти по-висока честота на персистиращи алергични хрипове до 3-годишна възраст в сравнение с тези, които живеят на по-голяма дистанция от пътища и магистрали, показаха резултатите от проучване, съобщени на годишната среща на Американската академия по алергология, астма и имунология. Ако новородените са в контакт и с домашни алергени като бои, битови химикали, този риск е повече от четири пъти. Според авторите на изследването, времето и механизмите на експозиция на алергените на околната среда са ключ към развитието на алергичните хрипове и астмата в ранна детска възраст. В настоящето проучване д-р Ryan и сътр. са изследвали проби от прах за ендотоксини и алергени, взети от домовете и детските градини на близо 792 новородени, живеещи в близост до главни пътища (до 400 m). Изследователите са проследили 624 деца до тригодишна възраст, които са били преглеждани и лабораторно изследвани на 6, 12, 24 и 36 месец от раждането им. Повишените нива на IgE се свързват с алергичната генеза на новопоявилите се хрипове. Експозицията на високи нива на дизелови частици е повишила риска за персистиращи алергични хрипове повече от два пъти! Ако децата са в контакт с повишени нива на ендотоксини и дизелови изпарения, относителният риск за хрипове сигнификантно се повишава повече от четири пъти (95% CI, 1.5–11.7), за персистиращи алергични хрипове с 3.4 (95% CI, 0.8–14.1) и за неалергични хрипове с 4.1 (95%, CI, 0.9–17.8), което говори, че комбинацията от дизелови частици и ендотоксини е важен фактор за развитието на хроничното възпаление. (КП) American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 2008 Annual Meeting; March 14-18, Philadelphia, Pennsylvania www.aaaai.org