Desloratadine*01/05/2008
Desloratadine* e ефективен и безопасен при лечението на сезонен алергичен ринит (АР) в първичната медицинска практика, показаха резултати от проучване, представено на годишния конгрес на American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, проведен през март във Philadelphia, САЩ, подробности за който може да научите на www.aaaai.org (1). АР е едно от най-честите хронични заболявания в общата популация, което е свързано с нарушено качество на живот и ограничение на всекидневната активност. Основният симптом на заболяването - назална конгестия, често пъти трудно се поддава на лечение. В многоцентровото изследване върху 342 пациенти с поне двегодишна анамнеза за рецидивиращ сезонен АР, авторите са приложили desloratadine 5 mg веднъж дневно за период от 14 дни. Проведената терапия е била свързана със значително намаление на всички симптоми на заболяването, в сравнение с изходните стойности (р<0.01). За периода на проследяването, тежестта на назалната конгестия е намаляла с 69%, а назалният сърбеж – със 78%. В края на изследването, пълно облекчаване на симптомите на АР е имало при 46% от изследваните; значително облекчение – при 26%; умерено повлияване – при 12%; незначителна промяна – при 7%. Честотата на леки и умерени нежелани странични ефекти е била 8%; тежки усложнения не са наблюдавани. Изводите от анализа потвърждават ефективността и безопасността на desloratadine, установена в предходни плацебо-контролирани проучвания, е заключението на авторите. (ИТ) * desloratadine e регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Aerius на Schering-Plough Използван източник: 1.An open-label study confirms desloratadine efficacy in seasonal allergic rhinitis. Abstract 198