Антибиотичното лечение01/05/2008
Антибиотичното лечение на острия среден отит не възпрепятства евентуалното развитие на остър мастоидит, показаха резултатите от проучване на д-р Robert Berkowitz и сътр. от Royal Children’s Hospital в Melbourne, Австралия, публикувани в списание Archives of Otolaryngology: Head and Neck Surgery (1). Данните от предишни изследвания показват, че преди ерата на антибиотиците, близо 50% от случаите с остър отит при деца са се усложнявали с мастоидит. Целта на екипа на д-р Berkowitz е била да установи дали антибиотичното лечение профилактира развитието на тази компликация. Включени са 129 деца, хоспитализирани по повод на остър мастоидит, в периода 1996-2005 година. Само половината от тях (52%) са били лекувани с антибиотици преди хоспитализцията. По време на проучването, процентът на подложените на антибиотична терапия е намалял от 64% през 1996 година до 27% през 2005 година, като за същия период броят на случаите с остър мастоидит не се е променил съществено. Това доказва, че независимо от намаляващото използване на антибиотиците при остър отит, честотата на мастоидита не нараства. Само 35% от болните са били със субпериостален абсцес, при останалите 65% е установено постаурикуларно възпаление. Общо 42% от пациентите със субпериостален абсцес и 57% от тези без усложнението са били лекувани с антибиотик преди хоспитализацията, като не е доказана статистически значима разлика между двете групи. Само едно дете с мастоидит е получавало антибиотик, към който изолираният микробен причинител не е бил чувствителен. „Използването на антибиотици за лечение на острия гноен отит при деца не профилактира развитието на остър мастоидит,” е заключението на авторите. (КД) Използван източник: 1. Ho D., Rotenberg B., Berkowitz R. The relationship between acute mastoiditis and antibiotic use for acute otitis media in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 134: 45-48 http://archotol.ama-assn.org