Алергичните заболявания намаляват качеството на живот при децата01/05/2008
Децата с алергичен ринит имат намалено качество на живот поради нарушения в съня, ограничения във всекидневните дейности и чести отсъствия от училище, показаха резултатите от проучването Pediatric Allergies in America на д-р Eli Meltzer и сътр. от University of California в San Diego, представени през март на годишната среща на Американската академия по алергии, астма и имунология (1). Обхванати са били над 1000 домакинства, половината от които са служили като контроли. Използвани са били специални въпросници, които са били попълнени от децата и техните родители. Събрана е информация, свързана с влиянието на алергичния ринит върху съня, игровата дейност и представянето в училище на малките пациенти. Според получените резултати: - Почти 75% от родителите съобщават,че децата им се чувстват уморени и потиснати през сезона на алергиите, като над 50% определят децата си като сериозни болни - При 21% от изследваните, алергичният ринит води до ограничаване на активността им, съпоставени с 11% при контролите - При 40% от болните, заболяването води до нарушения на съня, в сравнение с 8% от контролите - 61% от децата имат пропуснати дни в училище през последната година поради изостряне на заболяването, докато само 39% от контролите съобщават, че не са посещавали учебни занятия за определен период от време поради тази причина - 32% от децата с алергичен ринит твърдят, че заболяването ги възпрепятства да упражняват активен спорт, спрямо 10% от контролите - Назалната конгестия се определя като неприятен симптом от 75% от болните - Почти 50% от родителите заявяват, че децата им използват предписаните медикаменти за лечение на алергичния ринит - Около 70% от децата не се справят добре със задачите в училище по време на острата фаза, докато почти 100% постигат добри резултати по време на ремисия Според д-р Michael Schatz от Department of Allergy в Kaiser Permanente в San Diego, основната причина за тези резултатите е, че голяма част от болните не използват медикаменти за контрол на заболяването, с помощта на които могат да редуцират значимо честотата на пристъпите, а прилагат предимно облекчаващи медикаменти при изостряне на симптомите. (КД) Използван източник: 1. Academy of Allergy, Asthma & Immunology 2008 Annual Meeting: Poster 413, presented March 16, 2008; poster 238, presented March 15, 2008 www.aaaai.org