Жените в менопауза имат повишен риск за астма01/03/2008

Менопаузата се свързва с повишен риск за бронхиална астма, особено при жените с индекс на телесна маса под 23 kg/m2, показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в списание Journal of Allergy and Clinical Immunology (1).

Целта на проучването ECRHS II (European Community Respiratory Health Survey) е да оцени връзката между белодробната функция и респираторните симптоми с менструалния статус и телесното тегло на перименопаузалните жени.

В изследването, спонсорирано от Европейската комисия, са взели участие 1274 жени на възраст между 45 и 56 години от различни страни в Европа, при които не е била провеждана хормонозаместителна терапия.

Участничките са оценявани според индекса на телесна маса (BMI), възраст, тютюнопушене, функционални белодробни показатели (при 1120 жени) и серумни маркери на хормоналния статус (фоликулостимулиращ хормон, лутенизиращ хормон и естрадиол), измерени при 710 жени. 11% са имали астма и 24% респираторни симптоми.

В сравнение с жените с редовни менструални цикли на същата възраст (45% от участничките), тези които са били в аменорея (34%) през последните шест месеца, са имали намалена белодробна функция – значимо по-ниска стойност на форсиран експираторен обем за една секунда (FEV–120 ml) и на витален капацитет (VC–115 ml) и 1.82 пъти по-чести респираторни симптоми. Подобни са били резултатите и сред жените, които никога не са пушили.

Аменореята не е била свързана с повишен риск за хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или за хронична кашлица.

Анализът на резултатите показва още, че връзката е сигнификантно по-силна при жените с BMI по-нисък от 23 kg/m2, при които респираторните оплаквания са били 4.07 пъти по-чести и FEV1 е бил намален с 166 ml в сравнение с жените с BMI от 23 до 28 kg/m2, при които честотата на симптомите от страна на дихателната система е била 1.1 и FEV1 е бил понижен с 54 ml.

„Менопаузата се асоциира с понижена белодробна функция, повишен риск за астма и по-чести респираторни симптоми, особено при жените с по-ниско телесно тегло,” коментира д-р Francisco Gоmez Real. „BMI от 23 до 28 kg/m2 при перименопаузални жени е оптималният индекс за добро респираторно здраве”.

Менопаузата и естроген-заместителната терапия оказват ефекти върху белодробната функция. Данни от проучването Nurses’Health Study посочиха, че жените на ЕЗТ имат с 50% по-висок риск да развият астма, като опасността е особено висока при случаите, които използват хормони за период от 10 години и повече. (КП)

Използван източник:

1. Gоmez Real F., Svanes S., Plana E. et al. Lung function, respiratory symptoms, and the menopausal transition. J Allergy Clin Immunol. 2008; 1:72-80 http://www.jacionline.org