Високият индекс на телесна маса01/03/2008

Високият индекс на телесна маса (ИТМ) при децата се асоциира с повишен риск за коронарна болест на сърцето (КСБ) в зряла възраст, показаха резултатите от проучване в Дания, публикувани в The New England Journal of Medicine (NEJM) (1). Зависимостта е по-изразена при мъжкия пол.

Авторите са изследвали връзката между ИТМ в детска възраст (от 7 до 13 години) и КБС при възрастни над 25 години. Участвала е кохорта от 276 835 ученици с данни за ръст и телесно тегло, а наличието на КБС е било потвърдено чрез националните регистри. Общо 10 235 мъже и 4318 жени, с данни за ИТМ в детска възраст, са заболели или са починали от КБС.

Рискът за всяко свързано с КСБ нефатално или фатално събитие при възрастните е бил правопропорционален на ИТМ при момчетата от седем до 13 и при момичета от 10 до 13 години.

Поради увеличаване на броя на децата със затлъстяване в световен мащаб, трябва да се очаква, че повече хора ще развиват КСБ в бъдеще, прогнозират изследователите. (ОИ)

Използвани източници:

1.Baker J., Olsen L., Sorensen T. Childhood Body-Mass Index and the risk of coronary heart disease in adulthood. NEJM 2007; 357:2329-2337 http://content.nejm.org/cgi/content/full/357/23/2329IfessiAt