Таргетна терапия на пулмоналната артериална хипертония


md 01/03/2008

Изясняването на трите ключови патофизологични пътища за развитието на пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) – ендотелинов, простациклинов и азотен окис (NO)/цикличен гуанозин-монофосфат (cGMP) – е основа за прилагането на таргетна (специфична) терапия при това заболяване, според обзорна статия, публикувана в Medscape Cardiology (1). ПАХ (PAH) представлява група от заболявания, които се характеризират с прогресивно повишаване на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.