Сухотата на кожата – универсален симптом при атопичен дерматит01/03/2008

Алгоритъм за лечение на атопичен дерматит (AД) бе разработен съвместно от European Academy of Allergy and Clinical Immunology и American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology и следва стъпаловидния подход (1).

Етап 1: Пациенти със суха кожа се нуждаят само от основни грижи, които включват мерки за овлажняване на кожата с цел възстановяване на бариерната й функция, както и избягване на контакт с провокиращи фактори (инхалаторни и хранителни алергени, иритантни)

Етап 2: При болни с лек до умерен дерматит трябва да се прилага лечение от етап 1 заедно с локални кортикостероиди (КС). При деца над две години могат да се използват и инхибитори на калциневрина. В допълнение, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за локална бактериална инфекция, която често усложнява дерматита

Етап 3: Болните с умерен до тежък АД трябва да получават лечение с локални КС или с локални инхибитори на калциневрина при случаи над двегодишна възраст

Етап 4: Болни с рецидивиращ или тежък АД могат да се нуждаят от системна терапия с антибиотици за намаляване на бактериалната колонизация, кратки курсове със системни КС и дори имунна супресия с cyclosporinе или с azathioprine

Сухотата на кожата е универсален симптом при пациентите с АД – при тях е нарушен функционалният интегритет на роговия слой (stratum corneum), което води до увеличена загуба на трансдермална течност.

Главна причина за измененията в бариерната функция на кожата при АД е намалената продукция на липиди от stratum corneum (особено селективната редукция на серaмиди), които са едни от трите главни липиди в роговия слой на епидермиса.

Серaмидите се секретират в екстрацелуларното пространство и участват в образуването на липидните ламели между корнеоцитите.

Хистологични и биологични изследвания показват изменения в бариерните функции на кожата, подкрепяйки употребата на емолиенти (емулсии вода/масло) като част от лечението на този вид дерматози.

Бариерната дисфункция от своя страна е причина за по-лесното проникване на алергени и иританти от околната среда, които са пусков механизъм за имунологичната каскада, водеща до възпаление и сърбеж.

Правилната грижа за кожата е основна стъпка в лечението на сухата кожа и на АД. Според настоящите препоръки:

– емолиентите могат да се прилагат самостоятелно или в комбинация с овлажняващи средства

– пациентите трябва да се мият с топла, но не гореща вода, да използват безароматни сапуни и почистващи средства

– да нанасят обилни количества от използвания от тях овлажнител или емолиент непосредствено след къпане („правилото за трите минути”) – олиото от емулсията не позволява изпаряването на водата от повърхността на тялото (създава изкуствена бариера) и спомага за по-доброто й абсорбиране през роговия слой

– емолиентът трябва да се използва един или два пъти дневно за превенция на кожната сухота и възпалението, а овлажнителят – през нощта поради по-голямата си хидратираща способност. (КД)

Използван източник:

1.Akdis C., Akdis M., Bieber T. et al. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus Report. J Allergy Clin Immunol. 2006; 118: 152-169http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymai

Допълнителна информация за проведени проучвания със серията Eucerin Dry Skin можете да намерите на адрес:www.eucerin.co.uk/product_info/studies.html