Прилагането на infliximab01/03/2008

Прилагането на infliximab в комбинация с methotrexate е ефективен начин за контрол на симптомите при пациенти с рsoriasis pustulosa, налагащ болнично лечение, показаха резултати от проучване, докладвани на годишната среща на Американската академия по дерматология (1).

През септември 2006, infliximab бе одобрен в САЩ за лечение на възрастни пациенти с тежък хроничен плакатен псориазис (рsoriasis vulgaris), които трябва да се подложат на системна терапия или при които тя е противопоказана. В настоящото проучване, авторите представят успешното прилагане на медикамента за терапия и на други форми на заболяването, извън одобрените за лечение индикации.

Д-р Varma и сътр. от отделението по Дерматология на Медицинския университет в Alabama в САЩ, са тествали ефективността на infliximab при 44-годишен пациент с тежък рsoriasis pustulosa, нуждаещ се от болнично лечение.

При представянето си през 2001 година, пациентът е бил на терапия с methotrexate 25 mg седмично, прилаган интрамускулно, acitretin 75 mg дневно, орални и локални кортикостероиди. Поводът за хоспитализацията е изостряне на симптомите със засягане на ставите и кожни лезии, обхващащи над 90% от телесната повърхност.

В болницата е назначена инфузия на infliximab 5 mg/kg, последвана от допълнителни инфузии в същата дозировка на втората и шестата седмица. На втората седмица от започването на терапията, се отчита сигнификантно намаляване на пустулите, без съществена динамика на дифузната еритема по крайниците.

Пероралният prednisone и acitretin постепенно са спряни и пациентът е изписан на шестата седмица. Четири месеца след започване на терапията с infliximab, кожните лезии и ставните болки са значимо редуцирани.

Пациентът е оставен на поддържащо лечение с infliximab 5 mg/kg веднъж на всеки осем седмици плюс вариращи дози methotrexate и локални стероиди до средата на 2003 година, когато кожните пустули отново се появяват. Тогава интервалът на инфузията с infliximab е намален на всяка шеста седмица, с добър ефект.

Поради финансова невъзможност да продължи лечението с infliximab, в края на 2003 година пациентът преминава на терапия с etanercept 50 mg два пъти седмично. За период от четири месеца, състоянието на болния силно се влошава, което налага неговото хоспитализиране и отново включване на infliximab, с добър ефект.

По време на провежданото лечение, при пациента не са наблюдавани значими нежелани реакции.

„Infliximab е ефективен и безопасен за продължително лечение при лица с рsoriasis pustulosa и това повдига въпроса FDA да разшири индикациите за лечение с infliximab и при болни с тази форма на псориазис,” коментира д-р Varma. (КП)

* infliximab принадлежи към групата на инхибиторите на TNF-alpha, който единствен е одобрен за приложение в три различни терапевтични области: гастроентерология, ревматология и дерматология. Медикаментът е ефективен при болест на Crohn, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, псориатричен артрит (среща се при 6% от пациентите с псориазис), улцерозен колит, болест на Crohn при деца и псориазис. Remicade на Centocor и Schering е регистриран в България (www.bda.bg)

Използван източник:

1. American Academy of Dermatology 66th Annual Meeting: Poster P2614. Presented February 3, 2008 http://www.aad.org