Pradaxa


md 01/03/2008

Pradaxa (dabigatran etexilatea) на Boehringer Ingelheim бе одобрен през януари от Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина към ЕМЕА (www.emea.europa.eu) за превенция на венозен тромбемболизъм (ВТЕ) при протезиране на тазобедрена или коленна стави. Пациентите със ставно протезиране са с повишен риск за ВТЕ, който персистира и след периода на хоспитализация. Тъй като dabigatran etexilate […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.