Новости за атопичния дерматит


md 01/03/2008

Моноклоналното анти-CD20 aнтитяло rituximab* подобрява значително симптомите при тежък, рефрактерен на лечение, атопичен дерматит (АД), намалява възпалителната активност и възстановява структурните нарушения на кожата, показаха резултатите от малко пилотно проучване на д-р Dagmar Simon и сътр. от University of Bern в Швейцария, публикувани през януари в Journal of Allergy and Clinical Immunology (1). “Rituximab може […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.