Neopterin индуцира възпаление в коронарните плаки01/03/2008

Птеридиновият дериват neopterin* е един от значимите фактори за развитието на възпалителен процес в човешките атеросклеротични коронарни лезии, който от своя страна допринася за бързото прогресиране на дестабилизацията на плаките, смятат авторите на проучване, резултатите от което бяха публикувани през декември в списание Heart (1).

Neopterin е катаболен продукт на гуанозин-трифосфата (ГТФ). Произвежда се от активираните макрофаги и действа като маркер за активиране за моноцитите и макрофагите.

Възпалителният феномен в плаките може да обясни тяхната руптура или ерозия с насложена тромбоза, която води до запушване на съда и последващо миокардно исхемично увреждане.

Основните компоненти на възпалителния отговор при нестабилни коронарни плаки (с ерозия или руптура) са макрофагите, активираните Т клетки и неутрофилите (2). Активираните в плаките макрофаги водят до освобождаването на протеази, които причиняват деструкция на съединителнотъканния матрикс на плаката и разкъсването й.

Нестабилната плака съдържа активирани Т клетки, продуциращи интерферон-гама (INF-gamma), който активира макрофагите в атеросклеротичните лезии и влияе върху синтезата на матриксния колаген.

В проучването са участвали общо 50 пациенти – по 25 с нестабилна (UAР) или със стабилна ангина пекторис (SAР). При всичките е била извършена атеректомия на таргетните съдове, като са взети проби от първичните атеросклеротични лезии. За да се определи количеството на неоптерин-позитивните макрофаги в местата на коронарните лезии, е било проведено имунохистохимично изследване на всяка проба.

В коронарните лезии на пациентите с UAР са били установени неоптерин-позитивни макрофаги при 22 души в сравнение с 11 от тези със SAР или два пъти по-голяма честота (р<0.001).

Освен това, в плаките на пациентите с UAР е било изброено по-голямо количество на неоптерин-позитивни макрофаги, като между това количество и броя на нетрофилите и Т клетките е била установена положителна корелация (неутрофили r = 0.55, p<0.001; T клетки, r = 0.70, p<0.001).

Защо нестабилните коронарни плаки съдържат по-голямо количество неоптерин е въпрос, който трябва да бъде изследван допълнително. Според авторите, субстанцията играе ключова роля за развитието на възпаление в атеросклеротичните лезии, което от своя страна участва в тяхната дестабилизация и появата на остър коронарен синдром. (ОИ)

*Неоптерин се излъчва непроменен в урината, поради което нивото му може да бъде измервано в серума и в урината. Референтните му стойности в серума са при деца </=18 години 0.9-3.4 ng/ml и при възрастни <2.5 ng/ml.

Ниво на серумен неоптерин >10 ng/ml се смята за пoказател за активиране на клетъчната имунна система. Подобни стойности се наблюдават при инфекции с HIV-1, хепатит С и хепатит В вируси (HCV и HBV), реакция на отхвърляне на присадката при пациенти след трансплантация, малигнени заболявания, ревматоиден артрит, системен лупус, малария, някои бактериални инфекции.

Използвани източници:

1. Adachi T., Naruko T., Itoh A. et al. Neopterin is associated with plaque inflammation and destabilisation in human coronary atherosclerotic lesions. Heart 2007; 93:1537-1541 http://www.heartjnl.com

2. Naruko T., Ueda M., Haze K. et al. Neutrophil infiltration of culprit lesions in acute coronary syndromes. Circulation 2002; 106: 2894–900 http://circ.ahajournals.org