Най-много лекарства в ЕС се изписват за артериална хипертония01/03/2008

Една четвърт от населението на Европейския съюз (ЕС) е на дългосрочно лечение с медикаментозни средства, като най-често се назначават антихипертензивни препарати (36%), според здравен доклад на Европейската комисия.

Данните са от проведено през 2006 проучване, в което са участвали 25-те страни-членки на ЕС, двете държави, присъединили се през 2007 – България и Румъния, и Хърватска.

България, Румъния, Словакия и Гърция водят фармакологичната класация – най-малко 50% от техните жители са на дългосрочна антихипертензивна терапия. За сравнение, в Нидерландия, Белгия и Люксенбург (Бенелюкс) – подобно лечение се предписва при най-много 25%.

Дългосрочната употреба на антихипертензивни средства зависи и от възрастта – 2% при населението от 15 до 24 години спрямо 45% при хората на 55 и повече години.

Най-чести потребители на подобни медикаменти са пенсионерите – (средно 44%) и хората с ниско образование – 42% от тези с образовaние под средно спрямо 32% от останалите.

Почти 60% са съобщили, че кръвното им налягане е било измерено през последната година – при 32% от лекар и при 7% поради участие в скрининг програми.

Жените не само, че са по-стриктни в контрола на артералното си налягане (62% спрямо 55% от мъжете), но по-често търсят и лекарска помощ за тази цел (35% спрямо 28%).

Безработните и самоосигуряващите се по-рядко посещават лекар по повод на артериална хипертония (48% спрямо 58% от осигуряваните от работодатели).

След хипертонията, следващите най-чести хронични нарушения при европейците са: болести на опорно-двигателния апарат (24%), захарен диабет (15%), страхови разстройства и депресия (10%). Въпреки многото диагнози, 73% от участниците са определили здравето си като „добро” или „много добро”.

Почти четири от 10 европейци (38%) са провели тест за изследване на холестерола през предшестващите проучването 12 месеца (ръст с 29% в сравнение с 2003), като 13% са предприели мерки за промяна в стила си на живот с цел да намалят липидните си показатели.