Монотерапията с интерферон-алфа


md 01/03/2008

Монотерапията с интерферон-алфа, прилагана дългосрочно, намалява при възрастни пациенти прогресията на хроничната хепатит С вирусна инфекция (HCV) към хепатоцелуларен карцином (HCC), показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Medical Virology (1). В изследването са участвали болни =/>60 години с хистологично доказани хроничен хепатит или чернодробна цироза и повишени серумни нива на трансаминазите и позитивна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.