МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/03/2008

В този женски месец на годината, основната тема, която ви предлагаме, е профилактика на цервикален карцином с ваксини срещу човешки папиломен вирус.

Сезонната ни тема са атопичните заболявания, за които можете да четете в рубрики Алергология и Дерматология.

Светът на инсулините при диабет тип 2, е обзорната ни статия за ендокринолози, както и за всички, които имат интереси в тази област на медицината. На нея сме посветили и корицата на този брой.

Таргетна терапия на пулмоналната артериална хипертония и нов поглед върху патогенезaта на пулмоналната хипертония при ХОББ се надяваме да привлекат вниманието на кардиолозите и пулмолозите.

Най-четените новини през 2007 са част от разнообразната ни тематика по гастроентерология.

Приятно четене на МD