Лечението с инсулин при недиабетици с ОКС и хипергликемия намалява смъртността01/03/2008

При пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) и хипергликемия, но без установен до момента диабет, лечението с инсулин води до намаляване на относителния риск за летален изход през първите седем дни, като този ефект се запазва до 30 ден, показаха резултатите от проучване на Weston и сътр., публикувани през декември в списание Heart (1). Хипергликемията […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.