Клиничен случай: Лечение с anakinra на остър подагрозен пристъп при хроничен подагрозен артрит с тофи01/03/2008

Интерлевкин-1 бета рецепторният (IL-1R) антагонист anakinra* повлиява ефективно симптомите при остър пристъп на хроничен подагрозен артрит с тофи, показва клиничен случай на McGonagle и сътр., публикуван в списание Annals of Rheumatic Diseases (1).

Пациентът, 74-годишен мъж, е получил остър пристъп на подагра със засягане (подуване, болезненост, еритема и множество тофи) на дясната пета проксимална интерфалангеална (ПИФ), лявата четвърта ПИФ и метатарзофалангеалните стави билатерално.

Освен хроничния подагрозен артрит с подагрозни тофи, довел до деформации на ходилата, спадане на десния метатарзален свод, остеопения и ерозии на лява първа интерфалангеална става, болният има анамнеза за мембранозен гломерулонефрит (на терапия с 5 mg/ден prednisolone), артериална хипертония и исхемична болест на сърцето (ИБС).

Приемът на allopurinol е индуцирал тежка анафилактична реакция, а терапията с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) – до влошаване на бъбречната функция.

Лабораторните изследвания са показали повишени стойности на С-реактивен протеин (CRP), урати 0.6 mmol/l (норма 0.20–0.42 mmol/l), урея 13.9 mmol/l и креатинин 155 mcmol/l, креатининов клирънс 54 ml/min.

Не е била включена терапия с febuxostat, benzbromarone и урикозни инхибитори поради неналичност или опасения за токсични ефекти.

Пациентът е имал поносимост единствено към colchicine 0.5 mg/ден и probenicid 1 g/ден, които са прилагани паралелно с лечението с anakinra 100 mg/ден*, инжектиран подкожно.

След две седмици терапия с anakinra е регистрирано подобрение, с намаляване на оточността и болезнеността на ставите. Поради остатъчната артралгия, приложението на anakinra е продължено в комбинация с 5 mg/ден prednisolone. Контролният преглед след шест месеца не е установил изостряне на симптоматиката.

При подагра монoнатриевите уратни кристали индуцират възпаление на ставите и окоставните тъкани поради активиране на NOD-подобния рецептор (NLR) NALP3 (2).

Активираните NALP3 стимулират образуването на интерлевкин-1b (IL-1b), което води до каскада от автовъзпалителни процеси, включително до IL-8-медииран инфлукс на неутрофили в ставите.

Тези нови познания за патофизиологията на подаграта доведоха до хипотезата, че инхибирането на IL-1b може да представлява терапевтична цел (3). Проведено пилотно проучване с разтворимия IL-1R антагонист anakinra при десет пациенти с остра подагра потвърди ефективността на медикамента. (ОИ)

*Anakinra (Kineret на Amgen) e одобрен за лечение на признаците и симптомите на ревматоиден артрит, в комбинация с метотрексат, при пациенти с неадекватен отговор само към метотрексат (www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/kineret/H-363-PI-bg.pdf)

Произведен е в клетки Escherichia coli чрез рекомбинантна ДНК технология. Прилага се подкожно с помощта на предватилно напълнени спринцовки

Използвани източници:

1. McGonagle D., Tan A. Shankaranarayana S. et al. Management of treatment resistant inflammation of acute on chronic tophaceous gout with anakinra. Annals of the Rheumatic Diseases 2007;66:1683-1684 http://ard.bmj.com/cgi/content/full/66/12/1683

2.Lamprecht P., Till A., Kabelitz D. New aspects of the pathogenesis of gout : Danger signals, autoinflammation and beyond. Z Rheumatol. 2008

3. So A, Desmedt T, Revaz S, Tschopp J. A pilot study of IL-1 inhibition by anakinra in acute gout. Arthritis Res Ther 2007; 9: R28 http://arthritis-research.com