Клиничен случай: Аномалия на трахеален бронх при дете, открита с неинвазивен метод на изследване01/03/2008

Диференциалната диагноза при шумно дишане при деца трябва да включва и конгенитални аномалии в трахеобронхиалното дърво, особено ако симптомите не се повлияват от стандартното лечение. Като диагностичен метод в такива случаи може да се използва 64-мултидетекторен CT скенер с 3D реконструкция на образа на бронхиалното дърво, препоръчват Gower и сътр. в списание Thorax (1). Те […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.