Kaletra01/03/2008

Kaletra (lopinavir/ritonavir) на Abbott в намалена дозировка под формата на сироп за приложение при деца бе одобрен през януари от Комитетa за лекарствени продукти в хуманната медицина към EMEA (www.emea.europa.eu). Това е съществен пробив в лечението на AIDS в бедните и развиващите се страни, където живеят по-голямата част (2 от 2.3 милиона) от инфектираните с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.