Kaletra01/03/2008

Kaletra (lopinavir/ritonavir) на Abbott в намалена дозировка под формата на сироп за приложение при деца бе одобрен през януари от Комитетa за лекарствени продукти в хуманната медицина към EMEA (www.emea.europa.eu).

Това е съществен пробив в лечението на AIDS в бедните и развиващите се страни, където живеят по-голямата част (2 от 2.3 милиона) от инфектираните с HIV деца. Основно предимство на новата лекарствена форма е, че не изисква съхранение при ниски температури.

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва lopinavir/ritonavir като предпочитано средство за лечение на деца с HIV, които не се повлияват от първа линия медикаментозна терапия.

Според фирмата производител, следваща стъпка напред ще е създаването на таблетна форма за приложение при деца, която ще съдържа lopinavir 100 mg и ritonavir 25 mg (оригиналната таблетка прилагана при възрастни e с lopinavir 200 mg и ritonavir 50 mg).