Инсулиново лечение при диабет тип 2


md 01/03/2008

Издадените за първи път обединени указания на Американската диабетна асоциация (ADA) и на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD)* (1, 2) посочват индикациите за инсулинолечение при диабет тип 2, определят базалния инсулин като една от трите възможности за допълнителна („втора стъпка”) терапия с цел да се постигне дългосрочен контрол на хипергликемията и предлагат единен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.