Imatinib mesylate01/03/2008

Imatinib mesylate (Gleevec/Glivec на Novartis) води до повишен риск за тежка застойна сърдечна недостатъчност и хипереозинофилна кардиотоксичност, е предупреждение в лекарственото упътване на медикамента, добавено по препоръка на FDA.

При пациенти на терапия с Gleevec бяха докладвани случаи на тежка застойна СН и левокамерна дисфункция, но повечето от тях са били с придружаващи заболявания или рискови фактори, включително напреднала възраст или анамнеза за сърдечна патология. Подобни болни трябва да бъдат наблюдавани внимателно за белези и симптоми на СН и лекувани агресивно за тяхното овладяване.

FDA предупреждава за случаи на кардиогенен шок и левокамерна дисфункция при започване на терапия с imatinib при пациенти с хипереозинофилен синдром (HES) със сърдечно ангажиране. Състоянието е обратимо след въвеждането на системни кортикостероиди, преустановяване на приложението на медикамента и сърдечносъдова рехабилитация.

Миелодипластичното или миелопролиферативното заболяване (MDS/MPD) и системната мастоцитоза могат да протичат с висока еозинофилия. При подобни пациенти, както и при болни с HES/хронична еозинофилна левкемия (CEL) трябва да се провежда ехокардиографско изследване и да се измерват серумните нива на тропонин. Ако резултатите и от двете изследвания са абнормни, се препоръчва прилагането на профилактично лечение със системни кортикостероиди (1-2 mg/kg) за една две седмици заедно с началната терапия с imatinib.

Imatinib е показан за лечение на Филаделфийска хромозома-положителна (Ph+) хронична миелогенна левкемия, Ph+ остра лимфобластна левкемия, MDS/MPD, HES/CEL, dermatofibrosarcoma protuberans и KIT(CD-117)-позитивни гастроинтестинални тумори.

Медикаментът е тератогенен, поради което при жени в репродуктивна възраст трябва да се осигури надеждна контрацепция за избягване на бременност по време на терапията с него.