Генни полиморфизми на фибронектин показват риск за развитие на В-клетъчен лимфом при тип 2 смесена криоглобулинемия


md 01/03/2008

Два типа генни полиморфизми на фибронектин – MspI и HaeIIIb – са свързани с повишен риск за развитието на В-клетъчен лимфом при пациенти с тип 2 смесен криоглобулинемичен синдром, показаха резултатите от проучване на Fabris и сътр., публикувани през януари в списание Annals of Rheumatic Diseases (1). Тип 2 смесеният криоглобулинемичен синдром представлява медииран от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.