Galvus01/03/2008

Galvus (vildagliptin) на Novartis бе одобрен от Европейската комисия да се прилага в комбинация със сулфонилурейни антидиабетни средства (SU), metformin или тиазолидидиони (TZD) за лечение на диабет тип 2. Медикаментът ще се използва в дозировка 50 mg дневно (в комбинация със SU) или 50 mg два пъти дневно (в комбинация с metformin или TZD). Vildagliptin е представител на DPP-4 инхибиторите.

Galvus не се препоръчва при болни с чернодробно увреждане. Мониториране на чернодробната функция трябва да се осъществи в началото на терапията, на всеки три месеца през първата година, и периодично след това. Поради ограничен опит, Galvus не се препоръчва и при пациенти с умерено или тежко бъбречно увреждане или конгестивна сърдечна недостатъчност.

Резултатите от клинична програма, включваща повече от 13 000 болни показват, че при комбинацията на Galvus с други перорални антидиабетни средства се постига сигнификантно намаление на кръвната глюкоза при ниска честота на нежелани странични ефекти (най-често главоболие, световъртеж и инфекции на горните дихателни пътища).