Carrageenan не е алтернатива на анти-HPV ваксините!01/03/2008

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)* предупреди, че рекламирането на гел Сarrageenan** като профилактично или лечебно средство е невярно, подвеждащо и спекулативно. Претенции за лечение, профилактика и диагностика могат да имат само лекарствени продукти, разрешени за употреба по реда на ЗЛПХМ.

Рекламирането на лекарствени продукти пред населението и медицинските специалисти почива на строго определени изисквания, определени от закона и подзаконовата уредба. Неправомерната реклама като лекарства на различни продукти е пристъпване на законови и морални норми и е насочено срещу интересите на обществото.

* Изявление на ИАЛ, 25 Февруари 2008 (www.bda.bg)

**Лубрикантът Сarrageenan (www.carrageenan.bg) на фирма Oceanus е полизахарид, който се извлича от червените водорасли Chondrus Crispus. Според рекламната кампания в България, той действа като микробицид – блокира навлизането на HPV вирусите в таргетните клетки.