Carrageenan не е алтернатива на анти-HPV ваксините!01/03/2008

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)* предупреди, че рекламирането на гел Сarrageenan** като профилактично или лечебно средство е невярно, подвеждащо и спекулативно. Претенции за лечение, профилактика и диагностика могат да имат само лекарствени продукти, разрешени за употреба по реда на ЗЛПХМ. Рекламирането на лекарствени продукти пред населението и медицинските специалисти почива на строго определени изисквания, определени […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.