Angiox01/03/2008

Angiox (bivalirudin) (www.angiox.com) на The Medicines Company получи през януари одобрение от Европейската комисия за разширени индикации за приложение при възрастни пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) и по-специално при нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без елевация на ST сегмента (NSTEMI), планирани за спешна или ранна интервенция, заедно с Aspirin или clopidogrel. През 2007, European […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.