Увеличение на риска за цервикален карцином01/02/2008

Увеличение на риска за цервикален карцином при продължителен (десетгодишен) прием на комбинирани орални контрацептиви (ОК), показаха резултати от мета-анализ върху 24 епидемиологични проучвания, публикуван през ноември в списание Lancet (1).

Новите данни потвърждават изводите от предходни изследвания, но за първи път доказват намаление на риска за цервикален карцином след спирането на ОК.

Жени във възрастовата група 20-30 години, които използват ОК за дългосрочна контрацепция, имат увеличен кумулативен риск за инвазивен рак на маточната шийка към навършване на 50-годишна възраст, в сравнение с жени, които не са използвали тази група медикаменти (4.5 срещу 3.8/1000).

Авторите са анализирали данни от 24 проучвания с 52 000 жени от 26 страни по света, от които 16 573 с рак на маточната шийка. Относителният риск за заболяването е коригиран спрямо възраст, брой сексуални партньори, тютюнопушене и възраст на първи полов контакт.

Жени които приемат ОК за продължителен период от време, имат увеличен риск за цервикален карцином, но този риск намалява след спирането на медикаментите, е мнението на д-р Jane Green от епидемиологичния отдел на Cancer Research UK. (ИТ)

Използван източник:

1. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Cervical cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data for 16 573 women with cervical cancer and 35 509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies. The Lancet 2007; 370:1609-1621 DOI:10.1016/S0140-6736(07)61684-5 http://www.thelancet.com