Tyverb (lapatinib)


md 01/02/2008

Tyverb (lapatinib) на GSK получи в края на 2007 одобрение от EMEA (www.emea.europa.eu) за приложение в комбинация с capecitabine при лечението на напреднал или метастазирал HER2 позитивен рак на гърдата. Необходимо условие за терапията е преди това пациентите да са имали прогресия на заболяването след предходно лечение с антрациклини, таксани или trastuzumab. Lapatinib е първото […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.