Трансплантацията на бял дроб при деца с муковисцидоза



01/02/2008

Трансплантацията на бял дроб при деца с муковисцидоза най-вероятно не удължава продължителността на живот и е свързана с повече вреди, отколкото ползи, показаха резултатите от ретроспективен анализ, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Данните обхващат десетгодишен период, между 1992 и 2002, когато в САЩ са били проведени трансплантации при 248 от общо 514 деца с муковисцидоза в листата на чакащите.

Анализите показват, че само при пет от общо 514 деца продължителността на живот е била удълженa, a неговото качество e било подобрено благодарение на проведената трансплантация. При повече от половината болни – 315, вредите надвърлят ползите от интервенцията, като при останалите 194 пациенти данните не позволяват да се направят конкретни заключения.

„Резултатите са много по-лоши, отколкото очаквахме,” коментират авторите. “Когато започвахме нашето проучване, ние предполагахме, че децата ще бъдат разделени в две групи – пациенти със значително подобрено състояние след трансплантацията и група с влошаване на здравния статус. За съжаление, изходът след трансплантацията е неблагоприятен при по-голямата част от случаите”.

Авторите установяват, че няколко фактора повлияват преживяемостта преди и след трансплантацията. Например, инфекцията с Burkholderia cepacia намалява продължителността на живот независимо дали е проведена интервенцията или не, докато стафилококовата инфекция намалява преживяемостта след, но не и преди трансплантация.

Наличието на диабет редуцира продължителността на живот преди трансплантация, а по-голямата възраст повлиява преживяемостта след процедурата. Резултатите не дават възможност да се прецени как се променя качеството на живот след трансплантация и дали то се подобрява в сравнение с времето преди нея.

„Едно от възможните обяснения защо ползите от трансплантацията на бял дроб са незначителни е, че конвенционалната терапия при деца с муковисцидоза напредна значително и показва значителна ефективност,” предполага д-р Liou. (КД)

Използван източник:

1. Liou T., Adler F, et al. Lung transplantation and survival in children with cystic fibrosis. NEJM 2007; 357: 2143-2152 http://content.nejm.org