Трансдермални контрацептиви01/02/2008

Трансдермалните контрацептиви водят до два пъти по-висок риск за венозен тромбемболизъм в сравнение с оралните комбинирани контрацептиви, показаха резултатите от проучване, публикувани през тази година в списание Obstetrics & Gynecology (1).

В проучването са били сравнени данните при над 49 000 жени, използвали пластир с norelgestromin/ethinyl estradiol (Ortho Evra) и над 202 000 жени, използвали norgestimate-съдържащ орален контрацептив с ethinyl estradiol 35 mcg за периода от април 2002 до декември 2004.

Агенцията за храните и лекарствените средства (FDA) на САЩ промени през 2005 година лекарственото упътване за прилагане на трансдермална система за контрацепция – включено беше предупреждение, че тази система може да повиши риска за тромбемболични инциденти поради по-високото ниво на естрогеново освобождаване.

Трансдермалните контрецептиви заобикалят порталното кръвообращение, поради което водят до по-високо ниво на циркулиращ естроген.

Данните от това проучване показват, че жените, които използват трансдермални контрецептиви имат 2.2 пъти по-висок риск за венозен тромбемболизъм (ВТЕ) в сравнение с тези, които използват орални контрацептиви (37 спрямо 20 случая или 40.8 в срявнение с 18.3 случая на 100 000 жени-години).

В проведения случай-контрола анализ (след изключване на влиянието на високорисковите за ВТЕ фактори) – опасността е била повишена 2.4 пъти.

Не е била установена значима разлика между двете системи за хормонална интервенция – трансдермална и перорална, по отношение на честотата на миокардния инфарт (три спрямо 7 случая) или на исхемичния инсулт (0 спрямо респективно 10 случая).

За допълнителна информация:

Василев Н., Начева А., Атанасова В. Хормонални интервенции и тромбемболичен риск при жената http://koog-vma.com/uploads/ed07bd50.pdf

Използван източник:

1.Cole J., Norman H., Doherty M., Walker A. Venous thromboembolism, myocardial infarction, and stroke among transdermal contraceptive system users. Obstet Gynecol 2007, 109:339-346 http://www.greenjournal.org