Терапията с инхалаторни кортикостероиди е неефективна при нееозинофилна бронхиална астма


md 01/02/2008

Нееозинофилната астма е с незадоволителен терапевтичен отговор към инхалаторни кортикостероиди и е заболяване с различен патологичен фенотип и отсъствие на еозинофилия в дихателните пътища, показаха резултатите от проучване на Berry и сътр., публикувани през декември в списание Thorax (1). Дълго време бронхиалната астма е разглеждана като хетерогенно заболяване. Развитието на неинвазивните техники на изследване на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.