Терапия със статини01/02/2008

Терапията със статини намалява риска за предсърдно мъждене (ПМ) при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност (СН), показаха резултатите от проучване, публикувани през декември в American Heart Journal (1).

В проучването са включени 13 783 души с коронарна болест на сърцето и застойна СН, от които лечение със статин са получавали 39% (5417). След среден период на проследяване от 4.8 години, ПМ е възникнало при 14% (1979 души).

В подгрупата на болните със застойна СН, лекувани със статин, е регистрирана по-ниска честота на ПМ с 43% (р=0.04). Не е била установена разлика в появата на ПМ при пациентите с коронарна болест на сърцето взависимост от прилагането на статини. В проучването са участвали предимно мъже и данните е трудно да бъдат отнесени към други популации.

Използван източник:

1.Adabag S., Nelson D., Bloomfield H. Effects of statin therapy on preventing atrial fibrillation in coronary disease and heart failure. American Heart Journal 2007; 152 (6): 1140-1145

http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymhj/issues/contents