Статините не осигуряват защита срещу болест на Alzheimer01/02/2008

Статините не намаляват риска за болест на Alzheimer (AD), не повлияват свързаната с AD мозъчна патология, включително не оказват влияние върху размера на амилоидните плаки и неврофибриларните преплитания (tangles), както и не редуцират честотата на хроничните церебрални инфаркти, показаха резултатите от голямо лонгитудинално проучване, публикувани през януари онлайн в списание Neurology (1). Настоящото проучване е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.