Сравняване на три вида инсулинови режими при диабет тип 2


md 01/02/2008

Бифазният или прандиалният инсулин aspart, добавени към пероралната терапия при пациенти с диабет тип 2 и субоптимален контрол на хипергликемията, са по-ефективни от базалния инсулин detemir за намаляване на гликирания хемоглобин (HbA1c), но водят до по-голяма честота на хипогликемии и до по-изразено наддаване на тегло, показаха едногодишни данни от проучването 4-Т (фаза 1), публикувани в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.