Ще ядем ли месо и мляко от клонирани животни?01/02/2008

Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) заяви, че месото и млякото от клонирани селскостопански животни са толкова безопасни за здравето, колкото и тези, получени по естествен път, но препоръча на фирмите, занимаващи се с „новата репродуктивна технология”, да не пускат продуктите си на американския пазар. Заключението на агенцията се отнася до здрави клонинги на крави, прасета и кози, като FDA обяви, че няма достатъчно информация за клонираните овце.

В момента в САЩ има около 570 клонирани животни. Тъй като клонинг-технологията е скъпа, то хранителната индустрия ще използва не самите клонинги, а тяхното поколение. Очакванията са, че ще минат още пет години преди появата на млечни и месни продукти с подобен произход в САЩ.

Според становището на Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA), произлизащите от клонинги хранителни продукти имат същите състав и качества като тези от възпроизведени чрез естествена селекция животни.