Раковите заболявания са причинили 7.6 милиона смъртни случая през 200701/02/2008

Раковите заболявания са причинили 7.6 милиона смъртни случая през 2007 година в света като само карциномът на белите дробове, свързан с тютюнопушенето, е отнел живота на 975 000 мъже и 376 000 жени, показва публикуван през декември доклад на American Cancer Society.

Средно 15% от неоплазиите в световен мащаб са причинени от инфекциозни заболявания. Helicobacter pylori е свързан с рак на стомаха, човешкият папиломен вирус (Human papillomavirus – HPV) – с рак на маточната шийка и вирусите на хепатит В и С – с хепатоцелуларен карцином.

Около 12.3 милиона души са заболели от различни видове рак през 2007 според данните на International Agency for Research on Cancer, която е подразделение на Световната здравна организация. Всеки ден от злокачествени заболявания умират около 20 000 души в света, като тютюнопушенето е главната причина за карцином на белия дроб.

Според прогнозите, се очаква от рак да заболеят 5.4 милиона и да починат 2.9 милиона в развитите страни в сравнение със съответно 6.7 милиона и 4.7 милиона в развиващите се страни.

В Европа и Северна Америка преживяемостта на 75% от децата със злокачествени тумори е средно пет години в сравнение с три години при 48 до 62% от децата в Централна Америка.

Свързаните с инфекции онкологични заболявания като карцином на стомаха, черния дроб и маточната шийка са по-честосрещани в развиващите се страни. Освен това, в тези страни преживяемостта на случаите с неоплазии е по-кратка поради по-късното поставяне на диагнозата и липсата на средства за лечение.

Сред мъжката популация в развитите страни трите най-често диагностицирани неоплазии са: рак на простатата, белите дробове и дебелото черво, а в развиващите се страни – на белите дробове, стомаха и черния дроб.

Сред женското население в развитите страни най-често се срещат рак на белите дробове, гърдата и дебелото черво, а в развиващите се държави – на маточната шийка и стомаха.

През 2008 година се очакват 465 000 смъртни случая от рак на гърдата, което превръща тази неоплазия във водеща причина за свързана с онкологични заболявания смъртност пред жените в световен мащаб.