Проучване за превенция на аутизма01/02/2008

В САЩ започва първото проучване за превенция на аутизма, съобщиха през януари от University of Washington (UW) Autism Center в Seattle (http://uwnews.washigton.edu).

То ще обхване 200 кърмачета на възраст под шест месеца, които имат брат или сестра с аутизъм.

В семействата с родено дете с аутизъм вероятността следващото дете да бъде засегнато е изключително висока и се оценява на 1:20 (спрямо 1:150 за общата популация в САЩ).

Целта на изследването е симптомите на заболяването да бъдат диагностицирани възможно най-рано, което да доведе до своевременното му лечение и да предотврати развитието на тежките форми.

„Желанието ни е да установим първите признаци на аутизъм още преди клиничната картина да е напълно разгъната, когато връзките в ЦНС са все още са пластични и се поддават на модификация”, коментира д-р Annette Estes, директор на UW Autism Center.

Избраните деца предварително ще бъдат изследвани, след което те ще бъдат разделени в две групи. Част от тях ще се проследяват от специалисти и ще посещават специализиран център, докато интервенциите при останалите ще се осъществяват от майките.

Родителите ще бъдат подкрепяни и обучавани да разпознават първите симптоми на аутизъм, както и да прилагат техники за справяне с тях. Участниците ще се проследяват през определени интервали oт време до навършване на двегодишна възраст. (КД)