Протективна вентилация при остър респи-раторен дистрес синдром – част I


md 01/02/2008

В два последователни броя ще ви запознаем с новостите за протективната вентилация при остър респираторен дистрес синдром (ARDS). Първата част е посветена на методите за определяне на оптимални стойности на позитивно крайно експираторно налягане (positive end-expiratory pressure – PEEP) при пациенти с ARDS на апаратна вентилация. I. Оптимални стойности на PEEP при ARDS Прилагането на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.