Промени в указанията за лечение на диабет тип 2


md 01/02/2008

Ревизия на указанията за медикаментозно лечение на хипергликемията при диабет тип 2 публикуваха в края на 2007 American Diabetes Association (ADA) и European Association for the Study of Diabetes (EASD) (1). Пълният текст на документа може да намерите на адрес: www.easd.org/Customfiles/easd/press/thiazolidinediones.pdf. Две са основните промени в сравнение с оригиналния обединен консенсусен алгоритъм на ADA и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.