Приложение на комбинирана естроген и прогестин менопаузална хормонална терапия01/02/2008

Приложението на комбинирана естроген и прогестин менопаузална хормонална терапия (ЕР) за период от само три години повишава значимо риска за развитието на лобуларен карцином на гърдата, показаха изненадващо резултатите от популационно-базирано, случай-контрола проучване, публикувани през януари в списание Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention (1).

“Предишни данни посочиха, че жените, които използват хормони за най-малко пет години, имат повишен риск за появата на рак на гърдата, но в нито едно от проучванията не бе направена оценка след какъв период на употреба на ЕР започва да расте рискът за лобуларен карцином”, коментират авторите.

Лобуларният карцином на гърдата е с по-малка честота в сравнение с дукталния (17% спрямо 70%).

“Жените, които все още предпочитат да взимат хормони за намаляване на тежките менопаузални симптоми, трябва да получават подобно лечение с възможно най-ниската доза и за възможно най-краткия период от време”, съветват авторите.

Клиницистите трябва да имат предвид, че рискът за лобуларен карцином започва да расте след третата година приложение на ЕР.

Използван източник:

1.Li С., Malone K., Porter P. et al. Relationship between menopausal hormone therapy and risk of ductal, lobular, and ductal-lobular breast carcinomas. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008;17:43-50

http://cebp.aacrjournals.org/content/vol17/issue1