Предимства на интензивната липидопонижаваща терапия с atorvastatin01/02/2008

Интензивната липидопонижаваща терапия с atorvastatin* (80 mg дневно) намалява сигнификантно риска за значими сърдечносъдови инциденти при пациенти >65 години, в сравнение с ниските дози (10 mg дневно), показа вторичен, рандомизиран анализ на данните от проучването TNT**, публикуван в списание Annals of Internal Medicine (1). Установените предимства потвърждават текущите препоръки на Американската колегия по кардиология/Американската сърдечна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.