Повишаващи контраста средства с перфултрен-съдържащи липидни микросфери


md 01/02/2008

Повишаващи контраста средства с перфултрен-съдържащи липидни микросфери (като Luminity на BMS), използвани за ултразвуково изследване (при пациенти с субоптимална неконтрастна ехокардиография), могат да увеличават риска за смърт и сериозни кардиореспираторни нарушения, предупреди FDA (1, 2). Четири от 10 докладвани смъртни случая, свързани с приложението на Luminity, са били причинени от сърдечен арест, възникнал по време […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.