Поведение при остър исхемичен инсулт01/02/2008

Лечението на исхемичния инсулт с интравенозен рекомбинантен тъканен активатор на плазминогена (rt-PA, alteplase*) в рамките на три часа след появата на инцидента води до подобряване на прогнозата. Въпреки доказаните ползи, системната тромболиза с rt-PA все още не се прилага при много от пациентите с остър исхемичен инсулт, според обзорна статия на der Worp и van […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.