Петгодишно лечение с pravastatin01/02/2008

Петгодишното лечение с pravastatin води до значимо намаление на коронарните събития през следващите 10 години при мъже с хиперхолестеролемия и без преживян миокарден инфаркт, показа дългосрочното проследяване на участниците в проучването WOSCOPS* (1).

В хода на това изследване, продължило средно пет години, бе регистрирано намаление на смъртността от доказана коронарна болест на сърцето или от дефинитивен миокарден инфаркт при лекуваните с pravastatin участници – 5.5% спрямо 7.9% от получавалите плацебо (р<0.001).

Пет години след приключването на WOSCOPS, терапия със статин са получавали 38.7% от оригиналните участници в терапевтичната група и 35.2% от контролните случаи.

Авторите са продължили проследяването на живите участници и в двете групи за период от 10 години, като са регистрирали всички смъртни случаи, хоспитализации, смъртни случаи от коронарнa болест или инсулт, новооткрити случаи на карцином или смъртни случаи поради тази причина. Проследено е било времето до събитието (time to event).

На 10-ата година след приключването на проучването WOSCOPS рискът за смърт от коронарна болест на сърцето или за нефатален миокарден инфаркт е бил 8.6% при лекуваните с pravastatin и спрямо съответно 10.3% (р=0.002), а за целия период от 15-годишно проследяване – 11.8% и 15.5% (р<0.001).

Сходно значимо намаление в полза на лечението с pravastatin е регистрирано в композитния показател, включващ смъртност от коронарна болест на сърцето и хоспитализация поради коронарни инциденти, както и на смъртността от всякаква причина през целия период.

Не е установено значимо повишаване на смъртността от несърдечносъдова причина, както и на заболеваемостта и смъртността от злокачествени заболявания. (ОИ)

* WOSCOPS=West of Scotland Coronary Prevention Study

Използван източник:

1. Ford I., Murray H., Packard C. et al. Long-term follow-up of the West of Scotland Coronary Prevention Study. NEJM 2007; 357: 1477 – 86 http://content.nejm.org