Първи потвърден случай на предаване на вируса на птичия грип от човек на човек01/02/2008

Световната здравна организация (СЗО) потвърди през декември случай на птичи грип (щам H5N1) в пакистанско семейство, при който инфекцията се е предала чрез директен контакт между членовете на фамилията, като обяви, че засега няма риск за развитие на епидемия (1).

От Организацията на обединените нации съобщиха, че в специализраните лаборатории в Кайро и Лондон са потвърдили инфекцията чрез изолиране на вируса. Екип на СЗО е посетил Пакистан, за да обследва случаите на птичи грип (общо девет за периода между октомври и декември) и не е открил доказателства за поддържане и разпространение на инфекцията чрез предаването й от човек на човек.

Заболяването започва след като един от членовете на семейството, ветеринарен лекар, е взел участие в унищожаване на болни птици в района на Пешавар. Впоследствие той и трима от неговите братя са развили пневмония.

Братята са се грижили един за друг и са били в тесен контакт както у дома, така и в болницата, където са лекувани. Един от тях, който не е бил ангажиран в унищожаването на животните, е починал през ноември, като причината за смъртта е останала неизяснена.

Няколко дни по-късно е починал и друг от братята, като лабораторните изследвания в Пакистан, Кайро и Лондон доказват наличие на H5N1 вируса. Говорител на СЗО заяви, че най-вероятно инфекцията се е разпространила в семейството чрез директен контакт.

Подобни съмнения са изказани и за случаи на птичи грип сред членове на засегнати фамилии в Тайланд, Индонезия и Виетнам, но засега това не е потвърдено със сигурност.

Инфекциите при хора с вируса на птичия грип А (H5N1) протича с висок леталитет – от 33% до 50% след първия установен случай през 1997 година.

Разпространението на H5N1 сред диви и домашни птици в много страни повдигна опасения за повишен риск за предаване на вируса от човек на човек и за възникването на глобална пандемия, която да доведе до смърт при много хора. (КД)

Използвани източници:

1.WHO confirms human-to-human bird flu case http://www.medscape.com/viewarticle/568016

2. Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian Influenza A/(H5N1) Reported to WHO http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2008_01_21/en/index.html