Откриха първи биомаркер за прогресия на рака на простатата01/02/2008

B7-H3 е първият биомаркер, въз основа на който може да се съди за развитието и вероятността за рецидив на рака на простатата, съобщиха учени от Mayo Clinic (1).

„Откритието на имунната молекула ще даде възможност на лекарите да индивидуализират терапията и плана за проследяване на пациенти с рак на простатата, включително след оперативна интервенция,” заяви д-р Timothy Roth, водещ автор на изследването.

Досега не съществуваха маркери, които с голяма степен на достоверност да дават информация за развитието на заболяването. Най-често за диагноза в практиката се използват стойностите на простатноспецифичния антиген (PSA) и простатноспецифичния мембранен антиген (PSMA).

Учените са установили, че всички нормални, преканцерозни и ракови простатни клетки съдържат B7-H3 на повърхността си. За разлика от PSA обаче, те остават свързани с повърхността на клетките и не мигрират, което ги прави подходяща цел на терапия.

B7-H3 най-вероятно убива или блокира имунните клетки, които атакуват раковото образование. Според авторите, маркерът може да се използва като диагностично, прогностично и дори терапевтично средство, тъй като присъствието му в туморните клетки е постоянно или се увеличава, успоредно с развитието на рака на простатата.

Лекарите са проследили 338 пациенти с ограничен в рамките на простатата карцином, които са лекувани основно с радикална простатектомия. Всички тумори и преканцерозни лезии са съдържали B7-H3, но болните с най-високи стойности на маркера са имали четири пъти по-голяма вероятност за прогресия на заболяването.

„Тъй като B7-H3 се съдържа във всички злокачествени тумори на простатата, неговите нива могат да се използват за предвиждане на прогресията на заболяването, независимо от вида на терапевтичната интервенция,” заяви д-р Eugene Kwon от Mayo Clinic.

Нивата на B7-H3, определени въз основа на биопсии, могат да помогнат да се прецени при кои пациенти да се предприеме изчаквателно поведение, и при кои – ранна агресивна терапия. Това дава възможност за прилагането на индивидуализирано лечение при рак на простатата.

Проучването е базирано на най-големия в света регистър за рак на простатата, който съдържа данни за 15 000 болни за периода от 1970 година насам. Mayo Clinic разполага с подобни мащабни данни и за рак на бъбрека, въз основа на който е открит подобен маркер (B7-H1) за предвиждане на прогресията на реналния карцином. (ИТ)

Използван източник:

1. Roth T., Sheinin Y., Lohse C. et al. B7-H3 ligand expression by prostate cancer: a novel marker of prognosis and potential target for therapy. Cancer Res 2007; 67: 7893-7900

http://cancerres.aacrjournals.org