Орални контрацептиви01/02/2008

Оралните контрацептиви (ОК) намаляват риска за злокачествени заболявания, но продължителното им (>8 години) използване може да е свързано с риск за развитие на някои видове неоплазми, показаха резултати от британско проучване, публикувано в списание British Medical Journal (1).

„Наличните данни сочат, че употребата на комбинирани орални контрацептиви за продължителен период увеличава риска за рак на гърдата, маточната шийка и черния дроб, в сравнение с жени, които не ги ползват. Рискът за рак на гърдата и рак на маточната шийка намалява след спирането на този вид противозачатъчни и след период от 10 години е сходен с този при жени, които не ги приемат. Трябва да се подчертае, че комбинираните орални контрацептиви намаляват риска за рак на ендометриума, яйчниците и по всяка вероятност – на дебелото черво,” заяви д-р Philip Hannaford от University of Aberdeen и водещ автор на анализа.

Цел на проучването е да се установят рисковете или благоприятните ефекти на ОК върху развитието на злокачествени заболявания. Изследването е започнато през 1960 година и включва 23 000 жени, използвали ОК и 23 000 пациентки, които никога не са приемали този вид противозачатъчни. По-голямата част от използваните медикаменти са съдържали 50 mcg естроген (75%, 50 mcg; 12%, >50 mcg; и 10%, <50 mcg).

Резултатите показват, че жените, които използват ОК имат сигнификантно по-нисък риск (-12%) за развитие на злокачествени заболявания, особено по отношение на рака на дебелото черво, ректума, ендометриума и яйчниците.

Не е отчетена значима разлика по отношение на най-честото злокачествено заболяване при жените – рака на гърдата.

С увеличаване на продължителността на употребата на ОК (>8 години) е регистрирана по-висока честота на рак на маточната шийка и злокачествени заболявания на централната нервна система (ЦНС), но по-малък риск за рак на ендометриума и яйчниците. (ИТ)

Използван източник:

1. Philip C Hannaford, Sivasubramaniam Selvaraj, Alison M Elliott et al. Cancer risk among users of oral contraceptives: cohort data from the Royal College of General Practitioner’s oral contraception study. BMJ, doi:10.1136/bmj.39289.649410.55 http://www.bmj.com