Omeprazole и esomeprasole01/02/2008
Omeprazole и esomeprasole не са свързани със сърдечни усложнения при продължителна употреба, е окончателното становище на FDA, направено в края на 2007, след обзор върху 14 клинични проучвания (1, 2, 3). Omeprazole и esomeprazole са инхибитори на протонната помпа, които се използват за лечение на гастоезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) и състояния, свързани с повишена количество стомашна киселина. Резултати от две малки, дългосрочни проучвания при ГЕРБ, публикувани през 2007 показаха, че двата медикамента може би увеличават сърдечния риск (миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност и внезапна сърдечна смърт) при продължителна употреба в сравнение с оперативното лечение на тежки форми на болестта. FDA изиска допълнителна информация от компанията производител AstraZeneca, на основата на които регулаторният орган заключи, че липсват данни за по-висока честота на сърдечни усложнения, свързана с използването на omeprazole и esomeprazole. Агенцията препоръча лекарите да продължават да предписват двете лекарствени средства според указанията в текущите лекарствени инструкции. (ИТ) Използвани източници: 1. www.fda.gov/medwatch/safety/2007/safety07.htm#Omeprazole 2. www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01754.html 3. www.fda.gov/cder/drug/early_comm/omeprazole_esomepazole_update.htm