Обструктивна съннна апнея01/02/2008

Обструктивната съннна апнея (ОСА) влошава при млади мъже с наднормено тегло сърдечносъдовия отговор през възстановителната фаза след максимално физическо натоварване, което показва нарушена автономна регулация, показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в списание Sleep (1).

ОСА се свързва с повишен риск за артериална хипертония и сърдечносъдово заболяване.

Тестовете с физическо натоварване се използват за стратификация на пациентите с повишен сърдечносъдов риск, но данните от това изследване посочват, че те могат да служат и за подбор на случаите, при които е подходящо да се проведе полисомнографско изследване на съня за диагностициране на ОСА.

Удълженото време за въстановяване на сърдечната честота след максимално физическо натоварване е самостоятелен предиктор за сърдечносъдова смъртност.

В проучването са участвали 14 мъже на възраст от 18 до 26 години, с централно затлъстяване и ОСА (среден индекс на телесна маса – BMI 32 kg/m2, среден апнея/хипопнея индекс – AHI 23 паузи/час). При всичките е било проведено максимално физическо натоварване с велоергометрия, като резултатите от стрес теста са били сравнени с тези при мъже на същата възраст без ОСА, от които 16 са били със сходен BMI и централно затлъстяване, а 14 – с нормално тегло.

По време на теста не е имало разлики между трите групи в сърдечната честота, артериалното налягане и кислородната консумация.

В групата с ОСА е било установено значимо удължено време на възстановяване на сърдечната честота през целия петминутен период след теста (р=0.009 в сравнение с другите две групи).

Използван източник:

1.Hargens T., Guill S., Zedalis D. et al. Attenuated heart rate recovery following exercise testing in overweight young men with untreated obstructive sleep apnea. Sleep 2008, 31 (1) http://www.journalsleep.org