NovoSeven*01/02/2008

NovoSeven* (рекомбинантен активиран фактор VII, rFVIIa) има добър профил на ефективност и безопасност при по-голямата част от случаите на първична постпартална масивна кръвозагуба, показват резултатите от The Northern European Registry 2000–2004, публикувани в края на 2007 в списание Obstetrics and Gynecology (1).

Целта на обзора е да анализира данните за приложението на медикамента при значително кървене в акушерството в девет европейски страни за посочения период. В повечето от 113 случаи rFVIIa е прилаган като крайно средство за контрол на кръвозагубата. Оценката е извършена въз основа на два показателя: намаление на кръвозагубата или липса/влошаване на кървенето.

При 86% от пациентките медикаментът е използван за лечение, а при 14% – за вторична профилактика.

Данните от анализа показват, че rFVIIa, прилаган като терапевтично средство, е ефективен при 80% от случаите (води до подобряване на състоянието), а като средство за вторична профилактика – при 75%. Приложението на медикамента не е довело до повлияване на масивната кръвозагуба при 13.8% от случаите.

Като цяло, терапията е била с добра поносимост, като най-сериозните нежелани странични действия са били: тромбемболизъм (четири случая), миокарден инфаркт (един случай) и кожен обрив (един случай).

Необходими са допълнителни проучвания, които да потвърдят ефективността на терапията с rFVIIa, прилагана при първична постпартална масивна кръвозагуба, както и да се оцени съотношението цена/полза, е заключението на авторите. (ИТ)

*NovoSeven (rFVIIa) на NovoNordisk е регистриран в България (www.bda.bg)

Използван източник:

1. Alfirevic Z., Elbourne D., Pavord S. Use of recombinant activated factor VII in primary postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol 2007; 110: 1270-1278 http://www.greenjournal.org